2 minus 1 vej

Som Gjessø Lokalråd har forventet, så har Silkeborg Kommune’s Vej og
Trafikudvalget nu bestemt, at 2 minus 1 vejen på Rustrupvej bliver
permanent.

Der er for og imod denne beslutning, men statistikken og erfaringerne fra
andre steder i landet viser, at en 2 minus 1 vej er mere sikker for bløde
trafikanter end en almindelig landevej. En cykelsti er selvfølgelig altid
den bedste løsning – især taget i betragtning, at Rustrupvej er en skolevej
– men vi har også måttet erkende, at der ikke er udsigt til etablering af en
sådan i nær fremtid.

Silkeborg Kommune, Them og Salten Lokalråd og Gjessø Lokalråd er i
samarbejde kommet frem til flere forbedringer af vejen, som nu bliver
gennemført. Det drejer sig om cykelbaner på steder med de dårligste
oversigtsforhold og forlængelse af cykelstien ved Solvejen i Gjessø. Så tag
godt imod disse ændringer, som vil øge sikkerhed og tryghed på vejen.

Alle 2 minus 1 veje i Danmark får en hastighedsgrænse på 60 km/t, og det vil
selvfølgelig også gælde på Rustrupvej. Gjessø Lokalråd opfordrer til, at vi
alle forsøger at overholde denne hastighedsgrænse, så de bløde trafikanter
kan færdes sikkert på vejen.

Retningslinjer for kørsel på 2 minus 1 veje:
– Kør midt på vejen, når der ikke er modkørende.
– Træk til højre ved modkørende.
– Hold hastighedsgrænse på 60 km/t.
– Bliv bag ved cyklende og gående indtil der er fri bane til at køre
forbi.