untitled2

Indkaldelse til Generalforsamling i  Gjessø Senior Idræt.    

Lørdag den: 28-03-2015 kl.12.30 i Klubhuset i Gjessø

Dagsorden efter vedtægterne:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.

3.  Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.

4.  Fastsættelse af kontingent.

5.  Behandling af indkomne forslag. (forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen)

6.  Valg af bestyrelse.  På valg er: Bo Larsen, Knud Larsen og Bente Byskov

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor.

9.  Eventuelt

 

untitled

  Samme dag d.28/3 2015 arrangerer  GSI som sædvanlig en klubturnering for medlemmer. Vi starter kl.9.00 med en kop kaffe eller te og rundstykker, og evt. en lille skarp til halsen i klubhusets kantine, her vil også ske en holdfordeling som Knud Larsen har ansvaret for. 

Der spilles fra kl. 10.00 til kl. 12.00 derefter vil GSI være vært med et stykke smørebrød, hvorefter generalforsamlingen starter kl. 12.30

Af hensyn til maden og holdopstillingen bedes i tilmelde jer til Bo eller Knud. 

PS: Turneringen kan evt. fortsætte efter generalforsamlingen hvis ikke den er afsluttet forinden.

På Bestyrelsens vegne 

Henning Jensen