Referat lokalrådsmøde 06.06.2018

Deltagere til møde: Peter, Steen, Inge, Jan, Flemming og Ib

 • Projekt Gjessø Bymidte

 

    Der er ikke noget udkast færdig endnu.

 • Samarbejde med Grundejerforening.

 

    Vi indbyder til møde 14 August kl 19:30 i klubhuset

 • Udstykning af byggegrunde og kontakt til byggefirmaer.

 

    Der har været et møde 1 maj, der er enighed om at arbejde videre med udstykninger og evt bygning af rækkehuse

 • Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd

 

    Spændende møde. Roger Buck kommer til Them 9/10 for at tale om hvordan der

holdes liv i små byer.

 • Politiske beslutninger for dit lokalområde.

 

    Der er ikke nogen

 • Har vi brug for bestyrelsesansvarsforsikring ?

 

    Nej tak

 • Henvendelser fra borgere i Hjortsballe området vedr. råstofudvinding i Asklev.

 

    Flemming har henvendt sig gentagende gange til borgeren, men forgæves. Vi

afventer svar fra borgeren før vi går vidre med sagen.

 • Status på cykelkantbaner – læserbrev om cykelsti – supercykelstier i Silkeborg.

 

    Arbejdet er godt igang. Der er samarbejde med Sydbyens lokalråd for at få en god tilslutning til deres stisystemer

 • Tag cyklen med i bussen.

 

    Afventer oplæg fra Silkeborg Kommune og COWI efter spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview, vi syntes det er en god ide.

 • Folkemøde 28/29. september 2018.

 

    Vi vil ikke stille med en bod, men deltager evt. sammen med Liga Syd og i

Nærdemokrati konference.

 • Årets lokalområde 2018.

 

    Vi har ingen konkrete emner, vi satser på 2019

 • Henvendelse vedr. udvikling af app til styrkelse af lokalsamfundet.

 

    Vi er åbne for forslaget og vil gerne vide mere herom – Jan tager kontakt til   Morten Bitch

 • Skal vi holde et borgermøde til efteråret ?

 

    Vi mangler indhold til et borgermøde – evt på senere tidspunkt

 • Prioritering af opgaver for resten af 2018, samt ansvarsfordeling herfor.

 

    Tovholdere for projekter:

 • Grundejerforening samarbejde – Ib
 • Byudviklling – Jan – Steen
 • Bymidte – Peter – Steen – Inge
 • APP – Jan
 • LigaSyd – Flemming
 • Hjortsballe – Flemming
 • Næste møde.

 

    14 August kl 19 i klubhuset

 • Evt.

 

    Fornyelse af præsentationsmateriale for Gjessø – Ib’s nabo Erik spørges om hjælp – Ib og Inge er tovholder på dette.