Asfalt til Gjessø

Den manglende asfalt

På mødet i Vej- og Trafikudvalgtet i Silkeborg Kommune i går 15. maj blev det besluttet, at kommunen etablerer og betaler færdiggørelsen af Mælkevejen og Orionvej. Gjessø Grundejerforening havde på baggrund af en ændring af Privatvejsloven pr. 1. januar 2012 genansøgt om dette og denne gang lykkedes det altså.

Hele sagen starter med at det firma, som skulle færdiggøre vejanlægget,   Bygge- og Investeringsselskabet af 16/12 1996 ApS, gik konkurs 13. april 2010. Dermed var der kun de tilgrænsende grundejere til at betale for færdiggørelsen. En ansøgning til kommuen i efteråret 2010 fik i starten af 2011 det svar, at kommunen ikke havde lovhjemmel til at betale for færdiggørelsen.

Et borgermøde i efteråret 2011 førte til at repræsentanter for grundejerne mødtes med Leif Bæk (V) og formanden for Vej- og Trafikudvalget Frank Borch-Olsen (K). En efterfølgende drøftelse på udvalgsmødet i marts 2012 betød at kommunen lagde op til vejsyn, hvor grundejerne selv skulle betale efter en ikke nærmere fastlagt fordelingsnøgle. På mødet med Leif Bæk og Frank Borch-Olsen blev det dog også nævnt, at en ændring af Privatvejsloven pr. 1. januar 2012 havde åbnet en mulighed for at kommunen nu havde hjemmel for at betale for færdiggørelsen.

Dette førte til en ny ansøgning, som blev behandlet på udvalgsmødet 15. maj med ovenstående resultat.

GODT GÅET, GJESSØ!!