Forfatterarkiv: Magnus Brylle Michelsen

Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §6

Onsdag den 11.03.2020 kl. 19:00 i Gjessø Forsamlingshus

 Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Der reviderede regnskab.
 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 år.

på valg er:

Signe Frost, modtager genvalg.

   Per Knorborg, modtager genvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter, på valg hvert år.
 2. Valg af 1 revisor, på valg hvert andet år.
 3. Beslutning af fremtidig pleje og plan for skoven ved Gjessøparken, se vedhæftede forslag.
 4. Indkomne forslag.
 5. Evt.
 6. Indkaldelse til Generalforsamling 11.03.20
 7. Gjessø Grundejerforening – driftsforslag V20[19687]

Julearrangement

 

Traditionen tro afholder Grundejerforeningen i samarbejde med Gjessø Forsamlingshus julearrangement.

Søndag den 1. december kl. 16:00

tændes juletræet ved købmanden. Herefter går vi til forsamlingshuset, hvor der vil være glögg og æbleskiver til alle. Vi får besøg af julemanden og igen i år er der mulighed for at lave sin egen juledekoration.

JUL GJESSO 2019

Sankt Hans i Gjessø

Søndag den 23. juni 2019

Legepladsen ved Rustrupvej

Kl. 18:00:

 • 5. klasse har taget grillen med! Så kom og køb pølser, brød, øl, vand, kaffe, kage og andre gode sager. Hele holdet bag 5. klasse lover godt vejr
 • Snobrødsbålet tændes – Gratis snobrød

18:30

 • Båltale ved Kasper Thomassen.

19:00

 • Sankt Hans bålet tændes.

Vel mødt!                                                              /Gjessø Grundejerforening

Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling henhold til vedtægterne §6, som afholdes:

Onsdag den 27.03.2019 kl. 19:00 i Gjessø Forsamlingshus

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Det reviderede regnskab.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 år.
 5.     På valg er:

Kristian H. Mortensen   Modtager genvalg

Magnus Michelsen

Stefan Maroti   Modtager ikke genvalg

 1. Valg af 1 suppleant for afgående bestyrelsesmedlem: Henrik Rummenhoff, 1 år
 2. Valg af 2 suppleanter, på valg hvert år.
 3. Valg af 1 revisorer, på valg hvert andet år.
 4. Kontingentforhøjelse.
 5. Indkomne forslag.
 6. Evt.

/Bestyrelsen

GF_Årsregnskab_2018 GF_Balance_Januar 2019 Indkaldelse til Generalforsamling 27.03.19 Vedtægter for Gjessø Grundejerforening 15.03.2018

Kom til juletræstænding på torvet den 2. december

Traditionen tro afholder Grundejerforeningen i samarbejde med Gjessø Forsamlingshus julearrangement.

Søndag d. 2.december kl. 16:00

tændes juletræet ved købmanden. Herefter går vi til forsamlingshuset, hvor der vil være glögg og æbleskiver til alle. Vi får besøg af julemanden og igen i år er der mulighed for at lave sin egen juledekoration.