Badminton tunering & Generalforsamling

 

IMG_4050[1] IMG_4046[1]

Lørdag d. 19/3 afholdt senioridræt klub turnering og efterfølgende generalforsamling. 

12 medlemmer startede med Kaffe, runstykker og et par skarpe og ret mange kommentar af de humoristiske. 

Herefter en hyggelig formiddag med fornøjelig samvær og et godt spil badminton. Det blev Knud Larsen der i år løb med pokalen og et stort tillykke til ham.

Efter vores turnering serveredes et par stykker smørebrød og en øl, der var optakten til vores generalforsamling.

Generalforsamlingen:

Formandens beretning godkendt

Regnskabet fremlagt af formanden da kasseren var fraværende, godkendt

Valg af bestyrelse: På valg John Gam Hansen og Henning Jensen begge genvalgt

Lars Jensen indgik i stedet for Bo Martin Larsen

1. Suppleant Kaj Nielsen

2. Suppleant Erik Byskov

Revisor, Ove Jessen

Evt:  ingen kommentar

Bestyrelsen