Badminton turnering og Generalforsamling

 IMG_1292IMG_1289 IMG_1299         Lørdag d. 28/3 2015

GSI afholdte en badminton turnering for GSI Medlemmer i forbindelse med den årlige generalforsamling hvilket som sædvanlig blev en hyggelig dag.

Startede med et par skarpe, rundstykker, kaffe og the og small talke  hvorefter holdene blev fordelt.

Og der kom gang i spillet samt en række kommentar der ikke er egnet til udgivelse , men retfærdigvis blev vinderen af vores vandrepokal  Poul Brygger og et stort tillykke til ham.

Efter badminton afholdtes generalforsamling, der startede med håndmader øl, enkelt, Ålborg og kaffe.    

Hermed referat:    

                                                                                                                      Lørd. d. 28-3-2015     GSI Generalforsamling 

   11 Medlemmer fremmødt.

 • Valg af dirigent:   

 •        Bo Larsen valgt

 • Formandsberetning og godkendelse heraf:

  Bo Larsen berettede alt går godt alle er tilfredse, alle er glade.

 • Gennem vinteren har tilslutningen til indendørs bowls ligget på 8-10 deltager hver gang, og må siges at være tilfredsstillende.

  Indendørs petanque har interessen ikke været stor nok, så det er imidlertid droppet.

  Angående næste sæson med badminton til september startes der i gl. gymnastiksal indtil ny hall er klar og planlægningen for spilletider er på plads.

  Sidste sæson med krolf  var der kun 3 medlemmer til træningsaftenen så det blev vedtaget at såfremt der ikke bliver større tilslutning bliver det stoppet indtil der igen kan blive interesse for den aktivitet.

  GSI s materialer opmagasineres.

  Udendørs petanque starter op som annonceret onsdag d. 15 marts kl 18-30

 • Fremlæggelse af regnskab:

  Kasseren Henning Jensen gav udtryk for sin tilfredshed med årets regnskab som viste et overskud på 4.269,96 kr. og udelukkende skyldes medlemmernes deltagelse i vagterne ved det årlige Jas festival i Silkeborg .

  Derimod gav han udtryk for sin utilfredshed med manglende interesse for de af bestyrelsens udpegede medlemmer for ikke at møde op til haludvalgets møder, hvor vores interesser skulle varetages.

  Desuden er holdningen til haludvalgets, forslag til ansættelse af en fondraiser for at hente fonds midler hjem til den nye hal ikke særlig positiv, da den forslåede fondraiser skal have 20.000 kr for at starte op + procenter af de hentede midler, dvs. sige de 10.000 kr. som GSI donere kan siges er med til at finansierer dette projekt. 

 • Kontingent for næste år:  

         Vedtaget uændret 100 kr. pr medlem

 • Indkomne forslag:

          Ingen forslag

 • Valg af bestyrelse:

          På valg er: Bo Larsen, Bente Byskov og Knud Larsen

          Bo Larsen og Bente Byskov modtog genvalg Knud Larsen ønskede ikke genvalg og i stedet valgtes Gert Larsen  

 • Suppliant:

 • på valg Bjarne Pedersen og Gert Larsen der indgår i bestyrelsen og i stedet indgår Lars Jensen 

 • suppliant Bjarne Pedersen  2. suppliant Lars Jensen

 • Valg af revisor:

        Ove Jessen  modtog  genvalg