Borgermøde

Gjessø Lokalråd arrangerer borgermøde i Gjessø Børnehave onsdag den 17. September 2014 klokken 19.00