Borgermøde

Den 16. april 2012 kl. 19.00 afholdt vi i forsamlingshuset et borgermøde, hvor emnet var landsbyens fremtid. Se mere om mødet og den efterfølgende proces her under punktet LAG.