Brev til grundejere på Merkurvej, Planetvej og Marsvej

De mange spørgsmål rejst i forbindelse med den nye udstykning på Planetvej er endt med at Gjessø Grundejerforening har udsendt et brev til de berørte grundejere med anvisninger på vedligeholdelse og ejerforhold for fællesarealer og veje/stier. Brevet kan læses her.