Ekstraordinær generalforsamling i Gjessø Grundejerforening

Der er planlagt ekstraordinær generalforsamling i Gjessø Grundejerforeninge 4. november 2013 kl. 19:00 i forsamlingshuset.

Emnerne er saunaen og legepladserne. Mere om dette senere.