Fællesmøde for foreningerne i Gjessø.

Gjessø Lokalråd indkalder hermed til fællesmøde for foreningerne her i Gjessø.

Vi har tænkt på følgende foreninger:

Gjessø Ungdomsforening, Gjessø Grundejerforening, Gjessø Vandværk, Gjessø Forsamlingshus, Skolebestyrelse, Haludvalg, Gjessø Senioridræt og Gjessø Lokalråd.

Måske vi har glemt nogen, men disse er også meget velkommen til at deltage.

Dagsorden:

  • Velkomst og præsentation.
  • Bordet rundt med kort status fra den enkelte forening.
  • Emner som kan have fælles interesse foreningerne imellem.
  • Koordinering af opgaver og ansvar.
  • Evt.

Vi håber på 1-2 deltagere pr forening. Der vil være en kop kaffe, og der kan købes øl og vand i kiosken.

Med venlig hilsen

Gjessø Lokalråd