Fællesspisning i Forsamlingshuset

Torsdag den 27. marts er der fællesspisning i forsamlingshuset. Vi spiser i 2 hold: kl. 17.30 og 19.00. Tilmelding ikke nødvendig. Vel mødt!