Gjessø Grundejerforening

Gjessø Grundejerforening blev stiftet i 1973 i forbindelse med de første udstykninger i byen. Formålet var – og er:

  • at varetage medlemmernes fælles interesser
  • at vedligeholde fælles arealer
  • at tage initiativ til aktiviteter, som kan bidrage til integration af tilflyttere og som kan fremme interessen for Gjessø
  • at varetage opgaver, der pålægges os fra det kommunale system

De fælles arealer omfatter to fredsskove i byen, legepladsarealet ved Rustrupvej samt de to offentlige badesteder i forbindelse med søen Gjessø. Se kort.

Hvert år afholder foreningen julearrangement i forbindelse med tænding af byens juletræ og om sommeren Skt. Hans bål.

Derudover er der et samarbejde med byens øvrige foreningen om aktuelle sager.

En del af byens grundejere er forpligtet til medlemskab af foreningen, mens andre frivilligt kan være medlem. Dette afgøres af den lokalplan, der gælder for matriklen. De lejere, der er i byen, er medlemmer, når deres udlejer betaler medlemskab.

I 2009 var 270 af byens husstande medlem. Dette udgør langt størstedelen. Kontingentet udgør i 2015 300 kr. årligt.

Læs mere her:

Bestyrelsen

Vedtægter for Gjessø Grundejerforening 15.03.2018

Bilag 1_Medlemmer af GF Gjessø

Bilag 2 til vedtægter

Referater

Aktiviteter

Orientering til naboer til fredsskovene:

Skoven-Gjessø-grundejerforening-brev-til-naboer

Orientering til naboer til søen:

Gjessø sø1