Generalforsamling GSI Marts 2017

Referat af generalforsamling i Gjessø Senior Idræt den 25 marts 2017. 

 Valg af dirigent: Villy Just blev valgt.

  1. Bestyrelsens beretning: Gert, formanden, kunne fortælle at det er lidt usikker om vi skal gå vagt i Riwerboat-teltet i år, da der har været udskiftning i bestyrelsen for riwerboat, vores lokale repræsentant er der ikke mere. Badmintonsæsonen slutter 26. april i år. Derefter opstart af udendørs arrangementer, petanque m.m..
  2. Regnskab: blev godkendt, måske mangler revision en medlemsliste.
  3. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet er det samme som sidste år, altså 100 kr. for et helt år.
  4. Indkomne af forslag: Bestyrelsens forslag om en vedtægtsændring, så generalforsamlingen kunne udsættes til april, og holdes sammen med sæsonafslutningen, blev vedtaget.
  5. Valg af bestyrelse: Uwe Bahr og Mogens Hansen blev nyvalgt og John Gam Hansen blev genvalgt.
  6. Valg af suppleanter: Villy Just og Poul Brøgger blev valgt.
  7. Valg af revisor: Ove Jessen blev genvalgt.
  8. Eventuelt: Bowls-spillerne vil gerne spille i hallen. Knud foreslog at vi evt. kunne spille en badminton-turnering i dec.
  9. Drøftelse ang. om der kan sendes en medlemsliste ud, resulterede i at det blev vedtaget at der sendes en medlemsliste ud sammen med et referat af generalforsamling.

Bestyrelsen finder et spille-tidspunkt for petanque.