Generalforsamling i Forsamlingshuset

Kl. 19 i aften afholdes der generalforsamling i Gjessø Forsamlingshus. Alle borgere i Gjessø og nærmeste omegn er automatisk medlemmer af “Gjessø Forsamlingshus”, og har dermed adgang til generalforsamlingen.

Forsamlngshusets vedtægter og det seneste regnskab kan ses på hjemmesiden: gjessoeforsamlingshus.dk

Efter generalforsamlingen fortæller Verner Møller om en spændende tur til Afrika.