Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening 2013

Som nævnt i indkaldelsen offentliggøres bilag til punkterne på dagsordenen her.

Til punkterne Forslag om fredsskov og sti og Forslag om sauna henvises til indlæg ovenfor.

Det reviderede regnskab kan ses her.

Vel mødt til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen