Generalforsamling i Gjessø Grundejerforening.

Der indkaldes til ordinær generelforsamling i Gjessø Forsamlingshus

Mandag den 11. marts 2013 kl. 19:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab (se side 3).

4. Forslag om fredsskov og sti.

5. Forslag om sauna.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg of 2 suppleanter.

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet særskilt på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 25.2.13. Disse vil herefter blive offentliggjort på GJESSØ.DK senest 4.3.13.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen