Gjessø dagpleje er med i ny forskning.

Forskning – i og udvikling af nye praksisformer hos
dagplejerne i Gjessø

Dagplejer Aina Bøttker fra Gjessø er en af 5 dagplejere i
Silkeborg kommune der er deltager i forskningsprojektet “Barnet i
centrum”. Projektet fokuserer blandt andet på det lille barns tilknytning
til dagplejeren og der undersøges og udvikles nye måder at modtage barnet på
ved start i dagpleje. I hele gruppen af dagplejere i Gjessø arbejdes der med
tidlig etablering af kontakt mellem kommende dagplejebørn og deres dagplejere.
Der fokuseres på mange små besøg i dagplejehjemmet før barnets reelle start,
brug af fotocollager og besøg i barnets hjem. Aina og de øvrige dagplejere
fokuserer desuden på det enkelte barns kendskab og dets oplevelse af
nærmiljøet. Ved at arbejde i det nære miljø med øget fokus på tidlig etablering
af kontakt, håber dagplejerne, at børnene oplever en stærkere følelse af at
høre til og at blive set og mødt som det lille specielle menneske det er.
Samtidig skabes et trygt miljø hvor børnene tør være nysgerrige og undersøgende,
så børnenes udvikling får de bedst mulige betingelser. At få mulighed for at
være med i et sådant projekt giver dagplejerne en faglig stolthed og en glæde
over at være med til at give de bedst mulige forhold for de små børn.

 

I Gjessø er der ligeledes taget initiativ til etablering
af et gæstetilbud i samarbejde mellem den kommunale dagpleje, børnehave og
skole. Formålet med dette samarbejde er dels at give forældre og børn i Gjessø
et mere sammenhængende og attraktivt tilbud, dels gennem dette forsøg ligeledes
sætte barnet i centrum, så gæstepleje og nye skift i børnenes liv bliver
nemmere og bedre.

Det er blevet muligt for dagplejerne i Gjessø at afholde
legestue i lokaler i børnehaven Krudthuset. Børnene er derfor i forvejen kendte
og trygge med de fysiske rammer og derfor er det nemmere for det enkelte barn
at komme i gæstepleje -og tilmed sammen med vennerne, da alle børn fra det
enkelte dagplejehjem, i dette forsøg kan følges i gæstepleje.

At vokse op i et lokalsamfund, hvor der fokuseres på at
skabe sammenhæng og helhed for børnene, har betydning for hvordan det enkelte
barn trives og dermed lærer. Udvikling af nye praksisformer er derfor vigtigt.