Gjessø Hallen – Har du endnu ikke fået indbetalt dit frivillige bidrag – så er det ved at være tid !

Indtil nu er der indbetalt kr. 70.000 i frivillige bidrag – hvilket er rigtig flot. Men for at få alle udenoms arealerne gjort helt færdige, skal der indkøbes materialer for ca. kr. 160.000 – så der mangler stadig en del penge til projekt.

I sin tid blev der givet tilsagn til bidrag for netop ca. kr. 160.000 – så mon ikke, vi ved fælles hjælp, kan få de sidste bidrag i hus !

Dit frivillige bidrag kan indbetales på een af følgende måder :

  • bankkonto i Nordea reg. nr. 2380 kontonr. 721297713
  • MobilePay telefonnr. 30 23 55 56
  • kontant hos Købmanden i Gjessø.

Husk, at oplyse navn og adresse.
Dit bidrag bedes indbetalt så hurtigt som muligt – da arbejdet med bestilling og indkøb af materialer allerede er gået i gang.

Er du erhvervsdrivende eller en forening og ønsker at bidrage – kontakt venligst Steen Thyregod.

ArbejdeArealHar du spørgsmål eller ideer/input 

Kontakt:
Flemming F Christensen (formand for halgruppen) på 27578335 eller gjes5@mail.dk

Steen Thyregod (formand for Gjessø UF) på 22400482 eller steen.thyregod@gmail.com

Vi håber meget på din opbakning – det hele tæller!
På vegne af halgruppen i Gjessø