Gjessø Ungdomsforening:
Spændende fremtid i vente

Efter et langt tilløb, skulle det nu være ganske vist – hallen i Gjessø bliver til noget og byggeriet starter lige om lidt!

Gjessø Ungdomsforening (GUF) har, som en del af Gjessø’s hal-udvalg, løbende holdt møder med Silkeborg Kommune omkring byggeriet og ikke mindst sammenbygningen med det eksisterende klubhus. Det er resulteret i en god og fornuftig aftale for begge parter. GUF er sikret en uændret økonomi samt fuld og tidsubegrænset råderet over klublokalerne. Det har været ufravigelige krav fra GUF’s side, som nu også er efterkommet af Silkeborg Kommune.

Nye muligheder

Når så den længe ventede hal står klar i efteråret, skal den selvfølgelig også bruges. Både af skole, SFO/Klub og børnehave i primært dagtimerne – og selvfølgelig  af GUF og andre omegns klubber og foreninger. Det betyder helt nye muligheder for GUF, i form af nye og flere aktiviteter og forhåbentlig endnu flere aktive idrætsudøvere.

Vi skal nu have udfyldt ”rammerne” og det kræver opbakning og engagement fra borgere i Gjessø og opland – både som udøver, men så sandelig også som træner, igangsætter, frivillig og hvad man ellers kan byde ind med.

Kom til generalforsamling

Alt dette og mere til, vil blive en del af dagsordenen på den kommende generalforsamling i Gjessø Ungdomsforening, som foregår i GUF’s klubhus, mandag, den 2. februar 2015, kl. 19.00 – hvor GUF også vil være vært ved et mindre traktement. Håber vi ses!

Formand Steen Thyregod