Gjessø Grundejerforening har brug for din mening!

Silkeborg Forsyning er i gang med at etablere et nyt rør over arealerne ved legepladsen og boldbanen på Rustrupvej, som tilhører Gjessø Grundejerforening.

I den forbindelse er der aftalt en kompensation, som medfører at Gjessø Grundejerforening modtager ca. kr. 45.000 i deklarationserstatning og ulempeerstatning for at arealet ikke kan anvendes i etableringsperioden.

Bestyrelsen har drøftet situationen, hvor der er enighed om, at vi gerne vil have forslag/ideer fra grundejerforeningens medlemmer i Gjessø, om hvad beløbet kan anvendes til.

Mulige tanker kan være flere legeredskaber på legepladserne, nye bænke/borde-sæt eller måske noget helt andet?

Har du et godt forslag eller en ide, er du meget velkommen til at kontakte Anders Bendtsen på 20325443, eller skrive en mail, og sende den til gjessoegrundejerforening@gmail.com

Bestyrelsen

Gjessø Grundejerforening har brug for din mening

1 thought on “Gjessø Grundejerforening har brug for din mening!

Der er lukket for kommentarer.