Fællesmøde 2008

Gjessø Lokalråd

Møde med foreningerne i Gjessø den 03.11.08 kl. 19.30 på Gjessø Skole.

Deltager : Gjessø vandværk v. Anders, GUF v. Lis, seniorbadtminton v. Lars, Grundejerforeningen v.
Lars og Rasmus, Forsamlingshuset v. Steffen, Skolen v. Flemming, Redaktør af Gjessøposten Poul Erik.
Lokalrådet v. Tage, Henning, Anders og Kurt

GJESSØPOSTEN

Tage bød velkommen og ridsede kort op forløbet med Gjessøposten.
– Bladet bliver omdelt med reklamebudene.
– Der lægges en bunke i Kvikspar, hvor der tages 30 – 40 stk.
– Der er et ønske om et mere aktivt brug af bladet fra foreningerne og private.

Grundejerforeningen :
– Vil gerne bakke op om bladet, spørgsmålet er hvornår det helt kan afløses af hjemmesider på
nettet.
– Der er ingen henvendelser fra medlemmer, hvorfor det er svært at skrive indlæg hver gang.
– Der er en hjemmeside under udarbejdelse, formodentlig en portal som kan være samlende for hele
Gjessø – ( Det gamle GUF add. Gjessoe.dk ), der vil muligvis blive sat professionelle på opgaven.
– For at dukke op på en google søgning kræver det en registrering.

GUF :
– Bakker op om en fortsættelse.
– Brugen af nettet er ikke på niveau endnu.
– Intervallerne er måske lidt korte.
– Vil gerne give et økonomisk tilskud.

Vandværket :
– Vil meget gerne bakke op om bladet.
– Der er et behov for at få sendt information ud til medlemmerne, og det er ok igennem
Gjessøposten.
– Behovet er kun 2- 3 gange årligt.

Seniorbadtminton :
– Vil gerne bakke op om bladet, resurserne er dog begrænsede.
– Hyppigheden er ikke drøftet i bestyrelsen, men skønnes dog til min. at være 3 gange.

Skolen :
– Egne meddelelser er nu fuldt ud digitaliseret.
–  Evt foredragsholdere som har almen interesse, kan være aktuelt at annoncere i Gjessøposten, men
ellers ?

Forsamlingshuset:
– Der er for langt mellem udgivelserne.
– Egne aktiviteter annonceres på egen hjemmeside, delvis i lokale aviser.
– Vil dog gerne bakke op indtil videre.
– Det er vigtig at tjekke om udgivelses tidspunkterne er optimale. Gjessø Lokalråd

Redaktøren :
– Det har været spændende.
– Nogle af teksterne har været kodede, hvilket har besværlig gjort arbejdet væsentlig.
– Det vil være en stor hjælp, hvis alle tekster er i A5 format.
– Det er et stort arbejde at få foreningerne til at sende materialet til tiden.
– Bagsiden skal gerne bruges til aktivitetskalender.
– DEBATINDLÆG efterlyses.

Tage – Bladet har blandet resulteret i litteraturklub og motorcykelklub.

Flemming – Var der mulighed for at lave et stort nummer og 3 -4 mindre nyhedsbreve.

Rasmus – Vi vil alle støtte bladet, så nu er det mere form og indhold.

Anders ( vandværket ) – Lad det fortsætte 4 gange næste år, det virker positivt og er stadigt nyt.

Anders B. – kom med et forslag til en økonomisk fordeling som blev drøftet og besluttet som følger.

A’conto betaling for 2009 i alt 10.000,- kr.

GUF, Vandværket, Grundejerforeningen og lokalrådet med hver 20 %,
Seniorbadtminton og forsamlingshuset med hver 10 %.

Beløbet reguleres vedr. 2010 i forhold til de afholdte udgifter i 2009.

Flemming – det kunne være aktuelt med et opslag i Kwikspar ang. deadlines m.m.

Aktuelt fra foreningerne.

Grundejerforeningen.
– Det er aktuelt at holde møder 1 – 2 gange årligt, for at koordinere indsatsen, og følge op på hvad
der sker i området.

Flemming
– Hallen har lange udsigter, men det er nødvendigt at der presses fra mange sider, hvis vi
overhovedet skal registreres i det stor spil.
– Skolevej / stier er ligeledes et område hvor der er et stort behov for at der sker en koordineret
indsats.
– Er vi gode nok til at pleje de lokale politiker.
– Aktivitetsarealet ved skolen, var oprindelig et fællesanliggende med foreningerne, det samarbejde
vil vi gerne have relanceret.

Poul Erik,
– Hal, tennisbaner.
– Vi skal snakke sammen om hvad vi gerne vil herude – så vi kan snakke med fælles stemme.
– Trafiksikkerheden omk. busholdepladserne er også et område.
– Byforskønnelse – Den gl. skole.!
Gjessø Lokalråd

Tage
– Cykelrute i området i samarbejde med lokalrådene i den vestlige del af kommunen.
– Cykelstier til Them og Silkeborg.

Eventuelt.

– Møde i foråret vedr. kommuneplan.

Referent:  Kurt