Mødereferat 26.05.2008

Gjessø Lokalråd
Mødereferat af 26.05.2008
Side 1 af 1
Afholdt hos…….. :  Tage Hornstrup, til søs.

Mødedeltager…. :  Tage Hornstrup, Kurt Andersen, Anders Bendtsen, Henning Jensen og
Stefan Maroti, samt redaktøren af Gjessø Posten
Afbud fra ……….. :  Ingen

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde:
1.1. Referatet fra forrige møder udsendes asap inden næste møde.

2.  Meddelelser:
2.1. ”Huskesedlen”: Tage Hornstrup og Anders Bendtsen deltog i samarbejdet omkring
”Huskesedlen”. Der er berammet endnu et møde inden sommerferien d. 4/6.
Oplæg skal præsenteres for nærdemokratiudvalget og evt. byrådet før vedtagelse.
Plan: ”Huskesedlen” skal fornyes hver 2. år. ¼ af lokalrådene skal indlevere deres indlæg hvert
½ år. Forummet er derfor ikke egnet til hastesager.
2.2. Fællesmøde for lokalråd: Mødet er berammet til 28/5. Tilmelding ej nødvendig. Tage og Henning
deltager.
Infrastruktur/Trafik kan være et samarbejdstema.

3.  Hjemmesiden:.
3.1. Formanden laver forside om Gjessø.
3.2. Formanden har udsendt en godkendt foreningsliste
3.3. Skrivelser til Kommunen lægges ind særskilt.

4.  Nyhedsbrevet (Gjessø Posten):
Der er modtaget en del stof til næste udgave.

5.  Eventuelt:
Stefan forsøger at komme i kontakt med den nye formand for Gjessø Grundejerforening (Lars
Nørskov), for at vurdere mulighederne for evt. tiltag med hensyn til at få søen renset for den
ukontrolleret voksende vegatation, som truer søens status som badesø.

6.  Næste møde:
28/08-2008 klokken 20:00 i fælleshuset Gjessøparken 46 (Henning).