Fællesmøde for foreninger i Gjessø

Side 1 af 2
Foreningsmøde d.04.02.10

Mødedeltager:
Lokalrådet:  Torben Sørensen, Peter Fabrin, og Helene Jakobsen
Gjessø grundejerforening: Rasmus Nielsen
Gjessø Seniorbadminton: Mogens Tranæs, Paul Erik Schmidt
Gjessø Ungdomsforening: Lis Thomsen
Gjessø Vandværk: Anders Peter Laier
Gjessø Skolebestyrelse: Flemming Christensen

Referent: Helene Jakobsen

Formålet med mødet er at beslutte bla. om vi skal have en fælles Gjessø Portal, og hvad med Gjessø
Posten i papirformat? Og det videre samarbejde på tværs af foreningerne, hvordan kan vi hjælpe/bruge
hinanden.

1.  Velkomst af Torben Sørensen Lokalrådet
Torben orienterer om det nye lokalråds sammensætning, hvad vi har valgt at tage fat i og hvordan
vi forventer at arbejde fremover.
Om de fem huske sedler som vi har til at ligge hos kommune
Om resultatet af Bogbus ordningen
Cykelsti ( Virklund – Knudlund desværre)
Trafikmåling på Brandevej.

Flemming informere om at trafikmålingerne kan ses på kommunens hjemmeside, den skal vi nok
få brug for, tak for det Flemming.

Vi vender også foreningernes nuværende hjemmesider.
Torben viser Lokalrådets hjemmeside og Facebook gruppe(husk at gå ind og melde jer på)

2.  Gjessø portalen
Vi er fra alle foreningerne enige om at lave en Gjessø Portal, og nedsætter en arbejdsgruppe hertil
bestående af Rasmus, som vil forsøge at få Claus Holm Nørgaard, Lotte Winkler og en fra GUF
med til dette.
Vi vil gerne have en så ”prof” side så muligt, det er vigtigt at den er let at bruge og holde ved lige,
og at den ikke afhænge af at der kun er EN person som kan ” pleje” den.
Vi ønsker den skal bestå af links til de enkelte foreninger, en fælles kalender (med links til
nyheder på foreningernes hjemmesider), evt. en mail service, man kan melde sig på sådan at man
får en mail når der er nyt på siden.
Hertil kommer så hvad det koster at få lavet en sådan hjemmeside, og det afventer vi at denne
gruppe finder ud af, og melder tilbage til foreningerne…

3.  Gjessø Posten
Paul Erik har været redaktør på Gjessø Posten de 3 foregående år, og ønsker ikke at fortsætte dette
arbejde. Det er et meget stort arbejde at stille disse 4 årlige nummer af Posten på benene, og også
meget omkosteligt, der er de sidste år brugt ca.6000,- Kr. på fabrikation og udbringning årligt.
Vi beslutter hermed at afvikle denne post og erstatte med Gjessø Portalen.
Vandværket har dog brug for at sende info ud til deres bruger en gang årligt, dette plejer de at
bruge Gjessø Posten til, Anders vil finde ud af om dette kunne gøres på Gjessø Portalen eller ved
et opslag i Superen, og ellers må vi jo ud med et brev til brugerne ;o) Gjessø Lokalråd

Side 2 af 2

6.  Borgermøde
Lokalrådet skal afholde et årlig Borgermøde i år d. 8.april.2010.
Vi i Lokalrådet vil gerne hvis de andre foreninger ville dele dette møde med os, da vi så evt.
kunne få lidt flere med til disse møder.
Foreninger har denne gang indvilliget i at deltage, og så må vi se om det er sådan vi skal gøre
fremover.
Vi vil i Lokalrådet forsøge at finde OVERSKRIFTEN der får samtlige Gjessøborger til at stå i kø
ved indgangen.

7. Andet.
Flemming Christensen har en del ting på programmet til Lokalrådet at arbejde med,
heriblandt
•   kommuneplanen, de lovede perspektiv – planlægnings arealer
•   trafikplanen herunder kommunens prioritering af sikker skolevej
•   skolen skal spare 10 %
•   der er pt. 45. mil. kr. til vejanlæg, og hvor er så cykelstien til Them?
Der er jo lidt at ”starte” på Flemming, tak for det!