Møde med politiker og kommune om cykelsti

Gjessø d. 11 august 2010.

Helene og undertegnede har dag dato været til møde med formanden for vej og trafik, Frank Borch-
Olsen, med var også Gunvor som er Sektionsleder.
Vi kom for at drøfte, hvorfor cykelstierne Gjessø/Them samt Gjessø/Silkeborg ikke var at finde i
planerne helt frem til 2020.
Der  har  i  dag  været  møde  i  vej  og  trafikudvalget,  hvor  alle  rundt  om  bordet  var  enige  om  at
cykelstien Gjessø/Them prioteres først, da det er her flest skolebørn og unge færdes. Og de kunne
meddele os at de har sat Gjessø/Them stien højt op på prioteringslisten, af alle de cykelstier der
afventer. Alligevel kunne vi ikke få et endeligt svar om hvornår den ville figurere, i planerne og
budgetterne.
Vi kan nu afvente en farttælling/måling på Rustrupvej i foråret 2011. Hvorefter vi vil gennemgå
målingerne og snakke videre.
Vi  håber  på  at  der  dukker  anlægskroner  op  igen  i  puljeform,  for  det  vil  være  det  der  kunne
fremskyde cykelstien.
Vi vil følge op på sagen løbene og holde dem op på deres ord, men pt, må vi afvente indtil foråret,
før der er udsigter til nyt omkring cykelstierne.

Mvh. Lone Breumlund