Møde om hjemmeside 16.06.2010

Referat

Møde om hjemmeside/portal for Gjessø
den 16. juni 2010

Tilstede:
Guf – Birthe
Lokalrådet – Torben Sørensen
Skolebestyrelsen – Flemming Christensen
Seniorbadminton – Paul Erik Schmidt + en mere (beklager- fik ikke fat i navnet)
Gjessø Forsamlingshus – Steffen Sørensen

Arbejdsgruppen – Rasmus Nielsen (repræsenterer også Grundejerforeningen)
og Lotte Winkler

Fraværende: Vandværket

Sted: Gjessø Skole

1.
Lotte fortalte om mødets formål:
Den 4. februar 2010 holdt byens foreninger et møde, hvor det bl.a. blev besluttet at
undersøge mulighederne for at lave en fælles hjemmeside for Gjessø.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde videre med opgaven. I arbejdsgruppen
sidder Rasmus Nielsen og Lotte Winkler.

2.
Rasmus fremlagde, hvad arbejdsgruppen har fundet ud af.

A. Funktionerne på hjemmesiden:
Links til institutioners og foreninger
Informationer til udenforstående/potentielle tilflyttere
Kalender
Besked/nyhedsfunktion

B. Hvad koster det:
Der er hentet tilbud hjem fra tre udbydere: Alco+ddsign, DanCMS og Infoland.
Tilbuddene lå alle omkring 6.000 kr. for oprettelse (inkl. moms).
I årlig support og drift var Infoland billigst med 1356 kr./året og DanCMS dyrest med 2250
kr./året.

C. Arbejdsgruppens anbefaling:
Arbejdsgruppen pegede på Infoland som bedste valg. Fordi:
– Produktet er tilpasset lokalsamfund og afprøvet flere steder i landet. – Hjemmesiden bliver opbygget med OpenSource elementer, og derfor er Gjessø ikke
stavnsbundet hos udbyderen.
– Infoland er udviklet af Landdistrikternes Fællesråd og derfor kan der muligvis være
fordele at hente/synergi i kontakten med lignende små lokalsamfund.

Se testside hos Infoland:
http://gjessoe.infoland.dk/

3. Diskussion af oplægget fra arbejdsgruppen.

Alle fremmødte var enige i arbejdsgruppens anbefaling af Infoland, og det blev besluttet
at arbejde videre med den udbyder.

Lokalrådet/Torben oplyste, at byen allerede har 4000 kr. til brug til opstart af en
hjemmeside. Pengene er resterne fra budgettet til det nu nedlagte Gjessø-Posten.

Dermed vil det koste hver forening i byen ca. 500 kr. at oprette en fælles hjemmeside.
Den årlige drift af hjemmesiden vil være ca. 300 kr. pr. forening.

Skolebestyrelsen/Flemming udtrykte opbakning til ideen, men gentog også, at skolen som
udgangspunkt ikke har midler til at støtte en lokal hjemmeside. Han vil dog vende det med
sin bestyrelse.

GUF/Birthe bakkede op og mente at Infoland var en fornuftig beslutning.

Forsamlingshuset/Steffen fortalte, at sammenslutningen af forsamlingshuse allerede
bruger et lignende system, og at det er meget brugervenligt.

Seniorbadminton stemte også for Infoland. Da Seniorbadminton ikke har egen
hjemmeside, var foreningen interesseret i at høre, om kontaktoplysninger og lignende kan
ligge på den nye fælles hjemmeside. Til det svarede Rasmus, at hver forening selv
bestemmer, hvordan de præsentere sig selv på sitet – om det bare skal være et link
videre eller om der skal ligge en introtekst eller mere. Selvfølgelig inden for systemets
rammer. Foreningerne er selv ansvarlige for opdateringer og indhold angående dem selv.

4. Beslutning
Det blev besluttet, at Vandværket også skal informeres om udfaldet af mødet i håb om, at
Vandværket også vil være med til at finansiere en fælles hjemmeside for byen.

Lotte tager kontakt til Dick Dyreby, formand for Vandværket.

Rasmus bliver indtil videre webmaster for hjemmesiden.

Hver forening skal nu udpege en kontaktperson. Kontaktpersonerne skal sende navn, mail,
adresse og telefonnummer til webmaster Rasmus – mail: d354236@dadlnet.dk