Mødereferat 20.04.2010

Lokalrådsmøde d.20.04.10

Mødedeltager: Torben Sørensen, Lone Breumlund, Peter Fabrinn og Helene Jakobsen

Referent: Helene Jakobsen

1.  Referat fra sidste møde, d. 22.02.10 godkendes.

2.  Siden sidst.
A. Borgermødet.
Borgermødet er nu veloverstået, og vi er enige om at det var et godt og indholdsrigt møde, med ca. 50 deltagere, og
håber nu blot at det også har gjort intryk på de indbudte politikere, sådan at Gjessø vil bliver tilgodeset i fremtiden.
Det var informativ at have besøg af Gry fra kommunen, og høre mere om Gjessøes udviklingsmuligheder, og om
kommunens syn på de Geoloiske interesseområder.

B. Huskesedler.
Vi mangler stadig at få svar fra kommunen på 3 af de5 huskesedler. Vi vil snarest rykke for at få svar på disse 3
også.

C. Hjemmesiden.
Vi vil forsøge at få de avisartikler som har interesse for Gjessø området ind på Lokalrådets hjemmeside, også dem
som det tidligere lokalråd har indsamlede de sidste 3 år, sådan at man kan indhente så mange oplysninger som det
er muligt om Gjessø på siden.

3.  Orentering om Ifrastruktur og Trafik
Det er forsat meningen at vi vil udarbejde et prospekt, med henblik på at fremvise behovet for cykelstier fra Gjessø
til Them og til Silkeborg.

4.  Orentering om Skole og idræt.
Skolebestyrelsen tager sig af kommunens Mulighedskatalog med henblik på besparelser, på at lukke Gjessø skole,
eller besparelser på skoleområdet. Vi bakker naturligvis op hvis der er brug for det.

5.  Orentering om Bebyggelse.
Med udgang i Borgermødet d. 08.04.10 besluttes det at tage kontakt til Gry ved Silkeborg Kommune og forhøre
hende om mulighederne for at etablere et planværksted som det der fandt sted i 2004. Da det forventes at der skal
komme et kommuneplans-tillæg inden 2013 ifgl. Gry. Ville vi gerne kunne påvirke dette bedst muligt for Gjessøes
udvikling. ( Peter har taget kontakt til Gry, se evt. vedlagte referat fra Peter)

6.  Andet.
Torben meddeler bestyrelsen i Them forsamlingshus at vi ikke ønsker en bestyrelsespost hos dem, men at lægge
vores arbejde i Gjessø Lokalråd.

Næste lokalrådsmøde er hos Peter d. 22. juni kl. 19.00