Mødereferat 29.06.2010

Lokalrådsmøde d.29.06.10

Mødedeltager: Torben Sørensen, Lone Breumlund, Peter Fabrinn og Helene Jakobsen

Referent: Helene Jakobsen

1.  Referaterne fra sidst godkendt. Medhensyn til Planværkstedet, har Peter taget kontakt til Gry fra Silkeborg
kommune, og vi tager med udgangspunkt i dette møde pt. udsat planværkstedet men vi tager kontakt til
Gry igen for at aftale et møde om hvordan vi kan gribe det an.

Huskesedler.
Vi mangler stadig svar på de sidste 3 af 5 huskesedler, vi tager kontakt til Hans Oksholm for at høre hvornår vi kan
forvente svar.

Hjemmesiden
Gjessøportalen/hjemmesiden info-land er nu ”udarbejdet” af  Lotte Winkler og Rasmus Nielsen, og Rasmus vil
sætte den i gang, hvorefter foreningerne selv skal ”komme indhold” ind på siden.

2.  Infrastruktur og trafik.
Lone og Helene har den 11. aug. 2010 et møde med Frank Bork Olesen ang. cykelstiprojekt. Silkeborg kommune er
med i et Silkeborg cykelby-projekt, og den vej rundt vil vi naturligvis gerne have cykelstien fra Gjessø til Them på
kortet, og også gerne den helt ind til Silkeborg. Vi har forinden et møde med Flemming Kristensen (d.10.08.10)
han vil prøve at hjælpe os med at finde materiale/info til at få dette til at lykkedes!!

3.  Skole og idræt.
Hal-projektet fortsætter efter ferien.

4.  Bebyggelse
Peter og Helene tager kontakt til Gry for at aftale et møde for ”Gjessøs fremtid”.

Næste møde finder sted i September, hos Peter

Mvh.
Helene Jakobsen