Dagsorden til Borgermøde for Gjessø og omegn onsdag den 17. september 2014 klokken 19.00 i Gjessø Børnehave

Tema: Udvikling af Gjessø

  •  Velkomst.
  • Præsentation af Lokalråd og by ansvarlig.
  • Årsberetning for Gjessø Lokalråd.
  • By ansvarlig for Gjessø.
  • Telemasten.
  • Status på halbyggeri.
  • Bymidte og 2-1 vej.
  • Hvordan står det til på Gjessø Skole?
  • Evt.