Dagsorden til borgermøde den 02.03.2017 i Gjessø forsamlingshus

 

Tema: Ny kommuneplan 2017 – 2028 for Silkeborg kommune.

  • Velkomst.
  • Fremlæggelse af kommuneplan
  • Debat og spørgsmål.
  • Afrunding med valg af nyt lokalråd for de næste fire år.