Dagsorden til lokalrådsmøde 06.06.2018

Vi mødes hos Peter klokken 19.00.

 1. Projekt Gjessø Bymidte
 2. Samarbejde med Grundejerforening.
 3. Udstykning af byggegrunde og kontakt til byggefirmaer.
 4. Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd
 5. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
 6. Har vi brug for bestyrelsesansvarsforsikring ?
 7. Henvendelser fra borgere i Hjortsballe området vedr. råstofudvinding i Asklev.
 8. Status på cykelkantbaner – læserbrev om cykelsti – supercykelstier i Silkeborg.
 9. Tag cyklen med i bussen.
 10. Folkemøde 28/29. september 2018.
 11. Årets lokalområde 2018.
 12. Henvendelse vedr. udvikling af app til styrkelse af lokalsamfundet.
 13. Skal vi holde et borgermøde til efteråret ?
 14. Prioritering af opgaver for resten af 2018, samt ansvarsfordeling herfor.
 15. Næste møde.
 16. Evt.
 17. Godkendelse af referat.