Dagsorden til lokalrådsmøde 08.05.2019

Vi mødes hos Jette klokken 19.00.

  1. Cykelkantbaner – indvielse onsdag 29.05.2019
  2. Projekt Gjessø Bymidte – status.
  3. Hjemmeside
  4. Ny omgang lokalområder med kant.
  5. Udstykning af byggegrunde og byudvikling – status.
  6. Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd og Liga Syd.
  7. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
  8. Evt.
  9. Næste møde
  10. Godkendelse af referat.