Dagsorden til lokalrådsmøde 09.02.2017

Vi mødes hos Paul Erik klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Arrangere borgermøde vedr. ny kommunalplan
  3. Cykelsti
  4. Besøg af Nærdemokratiudvalget.
  5. Trafikdæmpning gennem Gjessø.
  6. Evt.
  7. Næste møde.