Dagsorden til lokalrådsmøde 09.03.2017

Vi mødes hos Steen klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Opfølgning på borgermøde vedr. ny kommunalplan
  3. Indsigelser til ny kommuneplan
  4. Besøg af Nærdemokratiudvalget.
  5. Evt.
  6. Næste møde.