Dagsorden til lokalrådsmøde 10.10.2019

Vi mødes hos Ib klokken 19.00.

 1. Projekt Gjessø Bymidte.
 2.  Busbesparelser og statistik over brug af Gjessø bybus.
 3. Ny hjemmeside.
 4. Udstykning af byggegrunde og byudvikling.
 5. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
 6.  Nye vedtægter.
 7.  Folkemøde 2019.
 8.  Møde vedr. ny kommuneplan.
 9.  Møde vedr. ny arkitekturpolitik.
 10. Evt.
 11. Næste møde.
 12. Godkendelse af referat.