Dagsorden til lokalrådsmøde 10.10.2019

Vi mødes hos Ib klokken 19.00.

  1. Projekt Gjessø Bymidte.
  2. Ny hjemmeside.
  3. Udstykning af byggegrunde og byudvikling.
  4. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
  5.  Nye vedtægter.
  6. Evt.
  7. Næste møde.
  8. Godkendelse af referat.