Dagsorden til lokalrådsmøde 11.01.2018

Både nyt og gammelt lokalråd mødes hos Flemming klokken 19.00.

 1. Det gamle lokalråd og det nye lokalråd samles for overdragelse.
 2. Vi sender de afgående medlemmer hjem.
 3. Gennemgang at arbejdsopgaver for lokalrådet.
 4. Det nye lokalråd konstituerer sig.
 5. Fællesmøde for alle foreninger i Gjessø.
 6. Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd
 7. Møde med MJA.
 8. Bundgaard byg
 9. Valg til Nærdemokratiudvalg.
 10. Næste møde.
 11. Evt.