Dagsorden til lokalrådsmøde 11.10.2018

Vi mødes hos Ib klokken 19.00.

  1. Formål med møde.
  2. Grundejerforeningens aktuelle projekter ved Stefan.
  3. Lokalrådets aktuelle projekter ved Flemming.
  4. Forventninger til samarbejde (Bordet rundt/drøftelse).
  5. Plan konkretiseres.
  6. Evt.
  7. Næste møde.
  8. Godkendelse af referat.