Dagsorden til lokalrådsmøde 11.10.2018

Vi mødes i klubhuset klokken 19.00.

  1. Formål med møde.
  2. Grundejerforeningens aktuelle projekter ved Stefan.
  3. Lokalrådets aktuelle projekter ved Flemming.
  4. Forventninger til samarbejde (Bordet rundt/drøftelse).
  5. Plan konkretiseres.
  6. Evt.
  7. Næste møde.
  8. Godkendelse af referat.