Dagsorden til lokalrådsmøde 12.03.2019

Vi mødes hos Peter klokken 19.00.

 1. 2-1 vej igennem Gjessø.
 2. Cykelkantbaner – status.
 3. Projekt Gjessø Bymidte – status.
 4. Planstrategi 2040 i offentlig høring fra 03.01.2019 til 28.02.2019.
 5. Formandsmøde – referat fra Flemming.
 6. Temamøde for arbejde i lokalråd 19.03.2019
 7. Ny omgang lokalområder med kant.
 8. Mødes med Linda Lyngsøe ?
 9. Udstykning af byggegrunde og byudvikling – status.
 10. Hjemmeside.
 11. Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd og Liga Syd.
 12. Outdoor hovedstad.
 13. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
 14. Fællesmøde for alle foreninger i Gjessø – referat.
 15. Vedtægter for Gjessø lokalråd.
 16. Fællesarrangement for lokalråd
 17. Evt.
 18. Næste møde
 19. Godkendelse af referat.