Dagsorden til lokalrådsmøde 12.10.2017

Vi mødes hos Flemming klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Kommuneplan
  3. Besøg af Nærdemokratiudvalget den 23.10.2017
  4. Nye medlemmer til lokalrådet for næste periode.
  5. Afholdelse af valgmøder i Them og Gjessø.
  6. Evt.
  7. Næste møde