Dagsorden til lokalrådsmøde 13.08.2019

Vi mødes hos Flemming klokken 19.00.

  1.  Læserbreve og omlægning af bybusser.
  2. Projekt Gjessø Bymidte.
  3. Ny hjemmeside.
  4. Udstykning af byggegrunde og byudvikling.
  5. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
  6. Vedtægter.
  7. Evt.
  8. Næste møde.
  9. Godkendelse af referat.