Dagsorden til lokalrådsmøde 14.08.2018

Vi mødes hos Flemming klokken 19.00.

 1. Cykelkantbaner – status.
 2. Projekt Gjessø Bymidte – status.
 3. Udstykning af byggegrunde og byudvikling – status.
 4. Samarbejde med Grundejerforening.
 5. Markedsføring af Gjessø.
 6. Henvendelse vedr. udvikling af app til styrkelse af lokalsamfundet.
 7. Henvendelser fra borgere i Hjortsballe området vedr. råstofudvinding i Asklev.
 8. Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd.
 9. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
 10. Folkemøde 28/29. september 2018.
 11. Nyt asfalt på Rustrupvej.
 12. Næste møde.
 13. Evt.
 14. Godkendelse af referat.