Dagsorden til lokalrådsmøde 16.01.2020

Vi mødes hos Steen klokken 19.00.

 1. Projekt Gjessø Bymidte.
 2. Busplan høring
 3. Ny hjemmeside.
 4. Udstykning af byggegrunde og byudvikling.
 5. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
 6. Nye vedtægter.
 7. Åbent borgmesterkontor med Steen Vindum på skolen den 30.01.2020.
 8. Lokalrådenes formandsmøde.
 9. Deltage i Lokaldysten 2020.
 10. Evt.
 11. Næste møde.
 12. Godkendelse af referat.