Dagsorden til lokalrådsmøde 16.05.2017

Vi mødes hos Flemming klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Kommuneplan
  3. Besøg af Nærdemokratiudvalget.
  4. Evt.
  5. Næste møde.