Dagsorden til lokalrådsmøde 17.04.2018

Vi mødes hos Jette klokken 19.00.

  1. Projekt Gjessø Bymidte
  2. Samarbejde med Grundejerforening.
  3. Udstykning af byggegrunde og kontakt til byggefirmaer.
  4. Møde med MJA.
  5. Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd
  6. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
  7. Ref fra By ambassadør møde hos Flemming Frøsig
  8. Næste møde.
  9. Evt.
  10. Godkendelse af referat.