Dagsorden til lokalrådsmøde 20.06.2019

Vi mødes hos Peter klokken 19.00.

  1. Cykelkantbaner.
  2. Projekt Gjessø Bymidte – status.
  3. Hjemmeside.
  4. Udstykning af byggegrunde og byudvikling – status.
  5. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
  6. Vedtægter.
  7. Evt.
  8. Næste møde.
  9. Godkendelse af referat.