Dagsorden til lokalrådsmøde 21.11.2019

Vi mødes hos Jan klokken 19.00.

 1. Projekt Gjessø Bymidte.
 2. Nye køreplaner for busrute 10.
 3. Ny hjemmeside.
 4. Udstykning af byggegrunde og byudvikling.
 5. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
 6.  Nye vedtægter.
 7.  Møde  hos Liga Syd vedr. ny kommuneplan.
 8.  Møde i januar med Steen Vindum.
 9.  Referat fra Nærdemokratikonference.
 10. Evt.
 11. Næste møde.
 12. Godkendelse af referat.