Dagsorden til lokalrådsmøde 25.09.2018

Vi mødes hos Ib klokken 19.00.

  1. PR udvalg. Erik og Vita er inviteret med til dette punkt.
  2. Projekt Gjessø Bymidte – status.
  3. Samarbejde med Grundejerforening.
  4. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
  5. Folkemøde 28/29. september 2018.
  6. Næste møde.
  7. Evt.
  8. Godkendelse af referat.