Dagsorden til lokalrådsmøde 27.02.2018

Vi mødes hos Ib klokken 19.00.

  1. Samarbejde med Grundejerforening.
  2. Udstykning af byggegrunde.
  3. Fællesmøde for alle foreninger i Gjessø.
  4. Møde med MJA.
  5. Lokalpolitisk Forum Silkeborg Syd
  6. Min købmand.
  7. Rustrupvej.
  8. Politiske beslutninger for dit lokalområde.
  9. Næste møde.
  10. Evt.