Dagsorden til lokalrådsmøde 29.08.2017

Vi mødes hos Lars klokken 19.00

  1. Referat fra sidste møde
  2. Kommuneplan
  3. Besøg af Nærdemokratiudvalget.
  4. Cykelhandlingsplan og 2-1 vej igennem Gjessø.
  5. Evt.
  6. Næste møde.